چنانچه قبلا فرم استخدام را پر کرده اید ، با وارد کردن کد ملی و تلفن همراه خود می توانید اطلاعات خود را ویرایش نمائید